Førstkommende aktiviteter

FredagsKomSammen Fredag 28. januar 2022
KegleBillard - mandag formiddag Mandag 31. januar 2022
KegleBillard - mandag eftermiddag Mandag 31. januar 2022
HYGGEKLUBBEN - Drys ind Mandag 31. januar 2022

TPs Logofletfyrpayoff outline

Efter valg på den ordinære generalforsamling 25. marts 2021 har bestyrelsen konstitueret sig som nedenstående:

formand:
                                                   næstformand:                                        sekretær:
Karen Maria Larsen                                  John Folling Smidt                                      Elly West
Parkvej 100, 6710 Esbjerg V                    Ådalshaven 81 tv, 6710 Esbjerg V             Knud Rasmussens Vej 51, 6715 Esbjerg N

kasserer:                                                bestyrelsesmedlem:                             bestyrelsesmedlem:
Kirsten Tofte                                               Hans-Jørn Christensen                               Lis Kronberg Corbett
Solbakken 20, 6710 Esbjerg V                 Susåvænget 21, 6710 Esbjerg V                 Stavangervej 4, 6705 Esbjerg Ø

bestyrelsesmedlem:                        
Anne Grethe Nielsen                         
Grønlandsparken 88A, 6715 Esbjerg N  

bestyrelsessuppleant:                          bestyrelsessuppleant:
Jytte Toftgaard Søderberg                           Poul Kahl
Blomsterparken 34, 6710 Esbjerg V          Odinsvej 13, 6705 Esbjerg Ø

revisor:                                                   revisorsuppleant:
Egon Olsen                                                  Poul Hørby
Kongeåvænget 9, 6710 Esbjerg V           Borgervænget 42B, 6710 Esbjerg V

- bestyrelsen kan alle kontaktes via mailkontakterne nederst på forsiden
  eller i forbindelse med kontortiden i lokalet i Sædding Centret - tirsdage kl. 10-14 og torsdage kl. 14-17