Førstkommende aktiviteter

HYGGEKLUBBEN - Drys ind Mandag 6. april 2020
KegleBillard - mandag eftermiddag Mandag 6. april 2020
KegleBillard - mandag formiddag Mandag 6. april 2020
TirsdagsPensionisterne - Vores Klub Tirsdag 7. april 2020

TPs Logofletfyrpayoff outline

Efter valg på den ordinære generalforsamling 7. februar 2019 har bestyrelsen konstitueret sig som nedenstående:

formand:
                                                   næstformand:                                         sekretær:
Karen Maria Larsen                                   Jytte Dalum                                                  Elly West
Parkvej 100, 6710 Esbjerg V                    Norddalsvej, 6710 Esbjerg V                      Knud Rasmussens Vej 51, 6715 Esbjerg N

kasserer:                                                bestyrelsesmedlem:                             bestyrelsesmedlem:
Kirsten Tofte                                               Hans-Jørn Christensen                               Lis Kronberg Corbett
Solbakken 20, 6710 Esbjerg V                 Susåvænget 21, 6710 Esbjerg V                 Stavangervej 4, 6705 Esbjerg Ø

bestyrelsesmedlem:                           bestyrelsessuppleant:                          bestyrelsessuppleant:
Kurt Hansen                                               Jytte Toftgaard Søderberg                           John Folling Smidt
Sdr. Tobølvej 36, 6710 Esbjerg               Blomsterparken 34, 6710 Esbjerg V          Ådalshaven 81, 6710 Esbjerg V

revisor:                                                   revisorsuppleant:
Egon Olsen                                                  Poul Hørby
Kongeåvænget 9, 6710 Esbjerg V           Borgervænget 42B, 6710 Esbjerg V

- bestyrelsen kan alle kontaktes via mailkontakterne nederst på forsiden
  eller i forbindelse med kontortiden i lokalet i Sædding Centret - tirsdage kl. 10-14 og torsdage kl. 14-17