Førstkommende aktiviteter

TirsdagsKrolf Tirsdag 16. august 2022
TirsdagsPensionisterne - Vores Klub Tirsdag 16. august 2022
KegleBillard - onsdag formiddag Onsdag 17. august 2022
KegleBillard - torsdag formiddag Torsdag 18. august 2022

TPs Logofletfyrpayoff outline

Efter valg på den ordinære generalforsamling 16. marts 2022 afventer bestyrelsen konstituering på mødet den 6. april
- bestyrelsens sammensætning er som nedenstående - oplysningerne opdateres snarest muligt efter bestyrelsesmødet ...

formand:
                                                   næstformand:                                        sekretær:
Karen Maria Larsen                                  John Folling Smidt                                      Elly West
Parkvej 100, 6710 Esbjerg V                    Ådalshaven 81 tv, 6710 Esbjerg V             Knud Rasmussens Vej 51, 6715 Esbjerg N

kasserer:                                                bestyrelsesmedlem:                             bestyrelsesmedlem:
Merete Pedersen                                        Hans-Jørn Christensen                               Lis Kronberg Corbett
Jerrigsvej 33, 6710 Esbjerg V                  Susåvænget 21, 6710 Esbjerg V                 Stavangervej 4, 6705 Esbjerg Ø

bestyrelsesmedlem:                        
Birte Rønne                       
Grønlandsparken 82D, 6715 Esbjerg N  

bestyrelsessuppleant:                          bestyrelsessuppleant:
Gitte Morberg Jensen                                   Leif Rostbo
Fiskenes Kvarter 12, 6710 Esbjerg V          Havrevænget 30, 6705 Esbjerg Ø

revisor:                                                   revisorsuppleant:
Egon Olsen                                                  Poul Hørby
Kongeåvænget 9, 6710 Esbjerg V           Borgervænget 42B, 6710 Esbjerg V

- bestyrelsen kan alle kontaktes via mailkontakterne nederst på forsiden
  eller i forbindelse med kontortiden i lokalet i Sædding Centret - tirsdage kl. 10-14 og torsdage kl. 14-17