Information
3 stk. pæne smørrebrød inkl. 1 genstand 50 kr.
Torsdag d. 12. marts 2020
klokken 13.30 - 17.00
Mødestedet, Sædding Bibliotek
For Quinder & Mænd
Vis som PDF
Læg i kalender
Kontakt:
Den Gamle Kontorius
tpspost@saedding.nu

Ordinær Generalforsamling


TPs FletværkafNetværk outline 

Ordinær generalforsamling
og markering af 5-års fødselsdagen med frokost og Irsk folkemusik

- dagsorden iflg. vedtægterne

OBS!  - HUSK køb af billet til frokost kl. 12.30! 
                [senest torsdag, den 5. marts kl. 18.00]

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab
     - ligger til gennemsyn i kontorets åbningstider fra tirsdag, den 3. marts 2020.

4. Budget for 2020


5. Indkomne forslag
     - skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag, den 27. februar på mail:
       tpspost@saedding.nu
       eller på kontoret i åbningstiden, og rundsendes på mail senest en uge
       før generalforsamlingen.

6. Fastsættelse af kontingent for 2020.


7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

     på valg er:
     Karen Maria Larsen[modtager genvalg]
     Kirsten Tofte [modtager genvalg]
     Jytte Dalum [modtager ikke genvalg]
     - bestyrelsen foreslår i stedet John Folling Smidt
   
 Kurt Hansen [er udtrådt af bestyrelsen]
     - bestyrelsen foreslår i stedet Anne Grethe Nielsen

2 suppleanter
     på valg er:
     1. John Folling Smidt [foreslås til bestyrelsen]
          - bestyrelsen foreslår i stedet Poul Kahl
     2. Jytte Toftgard Søderberg [modtager genvalg].

8. Valg af revisor og -suppleant

     på valg er:
     revisor: Egon Olsen [modtager genvalg]
     revisorsuppleant: Poul Hørby [modtager genvalg]

9. Eventuelt


Foreningen er vært ved en forfriskning undervejs.

KLIK og læs foreningens vedtægter 

Ordinær Generalforsamling