Information
Onsdag d. 14. oktober 2020
klokken 10.00 - 16.30
Langs Ho Bugt fra Myrthuegård til Mennesket ved Havet
Udendørs-Samvær-Hygge
Vis som PDF
Læg i kalender

Nationalpark Vadehavet - 10-års Fejring


NPV Logo
Nationalpark Vadehavet fejrer de første 10-år!

NPV Fugleflok web
Hele uge 42 står i 10-års fejringens tegn
- fra Grænsen til Varde Å.

På Nationalparkens hjemmeside opdateres alle festlighederne løbende
- du finder nemt frem til siden, via linket herunder:
https://nationalparkvadehavet.dk/muligheder/fejring/

Her på siden opdateres aktiviteterne i Esbjergområdet:
Onsdag, den 14. oktober arrangeres vandring langs Ho Bugt fra Myrthuegård til Mennesket ved Havet.
   Ruten opdeles i etaper, og der vil være busforbindelse mellem etaperne, hvor de frivillige partnere i Nationalparken præsenterer deres aktiviteter.

1: Myrthuegård til Sjelborg Strand.
2: Sjelborg Strand til Ho Bugt Sejlklub
3: Ho Bugt Sejlklub til Hjerting Badehotel & Hjerting Kanelaug
4: Hjerting Badehotel til Ådalen
5: Ådalen til Mennesket ved Havet.

Danmark, Holland og Tyskland har siden 1978 samarbejdet for at sikre beskyttelsen og administrationen af Vadehavet på tværs af landegrænser. Næsten hele Vadehavet er beskyttet som nationalparker og naturreservater.

Nationalpark Vadehavet blev indviet den 16. oktober 2010, som Danmarks største nationalpark.
   I begrundelsen for at udpege Vadehavet lagde miljøministeren blandt andet vægt på, at området er et helt enestående marsk- og tidevandsområde af international betydning, et specielt dynamisk landskab og økosystem, hvis vigtighed strækker sig langt ud over nationale grænser.
   Det er vitalt både som rasteområde for millioner af trækfugle, som yngleområde for fugle og som opvækstområde for fisk og havpattedyr. Området har en rig kulturhistorie med bl.a. landvinding og digebyggeri.

I 2020 fejres, at det 16. oktober er præcis 10 år siden, prins Joachim åbnede Nationalpark Vadehavet ved en festlig højtidelighed i Ribe. Indvielsen blev også fejret med folkefest i de fire vadehavskommuner.

Hovedfejringen af nationalparkens første 10 leveår vil finde sted på dagen, og igen med Danmarks ældste by som ramme.
   Festlighederne er dog ikke begrænset til selve fødselsdagen og til Ribe, for der vil være fejring og events rundt om i nationalparken i hele uge 42.

Desuden vil både Nationalpark Vadehavet, de fire vadehavskommuner og en række af vore partnere i løbet af 2020 markere 10-året i forbindelse med arrangementer, aktiviteter, møder m.v.


NPV Fugleflok web

Nationalpark Vadehavet - 10-års Fejring