Information
pr. deltager 50 kr.
tirsdag d. 18. juli 2017
klokken 19.00 - 21.00
Kapellet i Gravlunden
Jørgen Dieckmann Rasmussen
Udendørs-Samvær-Hygge
Vis som PDF
Læg i kalender
Oplægsholder:
Jørgen Dieckmann Rasmussen


Kontakt:
Claus Brinch-Danielsen
tpspost@saedding.nu

Bydelsvandring Fovrfeld Gravlund


Nåede du ikke med på bydelsvandringen i Gravlunden sidste år?
- så har du nu chancen igen!

Tag med Esbjerg Byhistoriske Arkiv på Gravlunden:
I januar 1939 fik Esbjerg sin tredje kirkegård.
Det var i kapløb med tiden, for Esbjerg Byråd havde besluttet, at begravelser på kirkegården ved Vor Frelsers Kirke skulle ophøre samme år, og på Kirkegården ved Gormsgade var der kun 30-40 gravstedspladser tilbage.
Den nye kirkegård var en nyskabelse på flere måder. Der var tale om en skovkirkegård, som ikke mange andre byer havde, og yderligere kom ligbrænding til Esbjerg med det moderne kapelkrematorium og en urnekirkegård samt et kolumbarium.
Endelig var kirkegården dimensioneret som katastrofekirkegård, hvilket der jo desværre snart blev brug for i forbindelse med 2. Verdenskrig og besættelsen.

Dette og meget mere fortælles der om på den byvandring, Esbjerg Byhistoriske Arkiv holder
tirsdag, den 18. juli kl. 19.00
med arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen som guide.

På byvandringen fortælles der ikke blot om hele anlægget, men der vises også rundt i de forskellige afdelinger.

Byvandringen afgår kapellet, Fovrfeld Gravlund, Gravlundvej 1, 6710 Esbjerg.
Den varer ca. 1½-2 timer. Der kan max. deltage 30 personer, og det koster 50 kr. pr. person at deltage.

Billetter købes i Esbjerg Byhistoriske Arkiv på læsesalen eller i arkivets webshop http://webshop-arkiv.esbjergkommune.dk.


EBA logo

Gravlunden IV web Gravlunden II web Gravlunden III web Gravlunden VI web Gravlunden I web

Bydelsvandring Fovrfeld Gravlund