👀 HALLØJSA - Er DU mon opmærksom på ...

📖 Esbjerg Kommune den 18. juni har sendt "Forslag til Helhedsplan for Fovrfeld Ådal" i offentlig høring? 😏

🙇 Dermed ser det langt om længe ud til Finn Sejer Stendevad-Nielsens ihærdige indsats over ri'ti' mange år for en hårdt tiltrængt forbedring af vandmiljøet ka' få acceptabel løsning.

💐 Beboerne i lokalområdet skylder i første omgang Finn Tak for hans vedholdenhed, Hjerting Posten - go' energi i 6710 tak for avisen tog sagen op og siden har fulgt op med flere artikler - og Sædding Lokalråd, hvor formand Holger Schrøder jo egentli' arvede "sagen" da han tiltrådte som formand for år tilbage *S*

💻 Du har mulighed for at kommenterer forslaget frem til 22. august.

😳 Mon ik' Lokalrådets medlemmer allerede har afsat nogle sommerdage til at nærlæse det 40 siders store oplæg 😅

Kommunens forslag ka' du læse ved at klikke http://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/annoncer/høringer.aspx?PID=28525&Action=1&NewsId=7034øringer.aspx?PID=28525&Action=1&NewsId=7034

Fra kontortid i mor'n - tirsdag, vil du også kunne finde et printet xpl. af forslaget i foreningslokalet i Sædding Centret.

👍 Det bli'r spændende, fortsat at følge forvandlingen i vores allesammen vandløb og nære omgivelser nøje.

FovrfeldAadal