📜 EUs nye Persondataforordning
- GDPR [General Data Protection Regulation] træder i kraft 25. maj - og har længe givet anledning til masser af rynkede bryn, furer i panden, spørgsmål og overvejelser i bestyrelsen om, hva' der egentli' omfattes som data 🙇🙇🙇

😱 Med voldsomme bødestørrelser er bestyrelsen nødt til at forholde sig til bl.a. offentliggørelse af billeder og videoer fra aktiviteter 📷 📹

Datatilsynet har tidligere, under den nuværende persondatalov, udskrevet bøder på op til kr. 25.000, men forordningen lægger op til langt højere bøder - helt op til 20.000.000 € eller 4% af den globale årlige omsætning [hvis den overstiger de 20 mio. €], hvilket jo unægtelig er voldsomt og ligger meget langt fra virkeligheden i frivillige foreninger - ik' desto mindre er det det eneste konkrete, der er at forholde sig til på nuværende tidspunkt 💶 💶 💶

❓ Som bestyrelsen umiddelbart tolker Datatilsynets bestemmelser, har foreningen - med hjemmel i interesseafvejningsreglen i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7. - lov at offentliggøre harmløse situationsbilleder [situationsbilleder defineres i denne sammenhæng som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet] uden forudgående, skriftligt samtykke fra alle afbildede.

😳 På hjemmesiden vil med tiden komme nærmere oplysninger om, hvor'n den lille forening behandler data - defineret som bl.a. medlemsoplysninger, billeder, videoer, mails, lister med aktivitetsdeltagere, gule sedler, hvem der er dataansvarlig, hvor medlemmerne kan klage og meget andet 😰

Foreløbig lader vi denne orientering ligge under Nyheder på hjemmesiden og sidde øverst på foreningens Facebookside.