Hdersbolden Hoved
Så er de første forslag til modtagere af Hædersbolden kommet i postkassen på Centertorvet:


Finn Sejer Stendevad-Nielsen:
Begrundelse:

Finn var med til at starte Sædding-Fovrfeld Lokalråd, hans mange læserbreve om stort og småt i området, og ikke mindst hans vedholdende engagement omkring problemerne med forureningen af Fovrfeld Bæk, som kommunen nu endelig tager alvorligt - og på det seneste som hyggelig og rar nissemand for børn i Sædding Centret.

Karin Petersen:
Begrundelse:
Karin har i mange år siddet i Sædding Borgerforenings bestyrelse, taget initiativ til mange aktiviteter og været en bærende kraft ved foreningens Torsdagsbanko, Geocaching og lignende.

Mai Nielsen
Begrundelse:
Foreningen Tidslerne, taler patiententens sag, hjælper syge mennesker.

Jan Slot
Begrundelse:
Arbejdet med mountainbikebanen i Ådalen, arbejder for kriseramte personer i Rosen.

Holger Schrøder:
Begrundelse:
Formand for lokalrådet Sædding-Fovrfeld, Julemand, arbejdet som formand for Træfpunkt.

Bodil i Kreativ:
Begrundelse:
Hendes søde væsen og stabile måde at være på. Kreativ fyldt med idéer og gå på mod. Et lyspunkt for alle i Kreativ.
Vi får energi med hendes kreative tanker og følelser for os. Vi får gå på mod.

lagt op 20161222
- opdateret 20161227