TirsdagsKrolf & FredagsKrolf

Fast aktivitet tirsdag og fredag formiddag kl. 10.00
- der spilles på banerne ved Sædden Kirke og bag Sædding Centret.

Evt. aflysning grundet vejrmeldingen vil ske via Sms til deltagerene senest om morgenen på spilledagen!

Dagens spillere opdeles i grupper á 3-5 deltagere - blandende kvinder og mænd.

Når alle er nået gennem de 12 huller, serveres en kop kaffe og lidt sødt til hygge og afslapning, inden man skilles, eller ta'r endnu en runde S*

Fra gang til gang aftales, hvem der kommer lidt tidligere og sætter banen op næste tirsdag.

Deltagerprisen dækker foreningens anskaffelse og vedligeholdelse af køller, kugler, andet tilbehør og kaffen.

Turene fredag og tirsdag før Påsken er gratis prøveture.

OBS! OBS! i april og maj spilles Fakta ForårsCup
- Præmier udsat af Fakta, Sædding Centret!

DSC 8320 webKrolfspiller GC19 089 web

lagt op 20210324 / cbd