Så lukkede Sædding Borgerforening med manér ...

mange medlemmer af den nedlagte Sædding Borgerforening har, siden beslutningen sidste år om nedlæggelse og vedtægtsændringen om, bestyrelsen enerådigt ku' disponere over formuen, spurgt til om Træfpunkt Sædding mon vidste noget om formuens anvendelse.

I den nys udkomne udgave af Hjerting Posten - go' energi i 6710 er omtalen af en meget flot donation til Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Museet har med Borgerforeningens donation fået indrettet et dejligt hyggehjørne i Caféen - med en skøn udsigt over indsejlingen til Esbjerg, Fanø og Ho Bugt.

Til lykke til museet, der ska' nok bli'e rift om pladserne - og et flot punktum for Borgerforeningens mere end 80-årige historie.

KLIK på Nedenstående, saxede udklip, som venligst er stillet til rådighed af Hjerting Posten
- tog læs artiklen i næsten fuld størrelse [åbner som pdf.]
- eller læs Hjerting Posten side 21 *S*

SB minde

Lagt op 20180131 / cbd