Hermed indkaldes til Ordinær Generalforsamling
torsdag, den 8. februar kl. 19.00
Mødestedet, Sædding Bibliotek
- dagsorden iflg. vedtægterne

OBS!
Indkomne forslag til behandling under pkt. 5 skal være foreningen i hænde senest 25. januar
- hvorefter de rundkastes på mail senest 1 uge før generalforsamlingen.

Foreningens reviderede regnskab vil fra 1. februar ligge til gennemsyn i foreningslokalet i kontortiden [tirsdage kl. 10-14 og torsdage kl. 14-17].

TPsOrdinær Generalforsamling 2018

Lagt op 20180108 / cbd