TRÆFPUNKTsædding anlægger 3 Petanquebaner ved Esehuset.

TPsPetanquebaner plac I   TPsPetanquebaner plac II

Gennem det seneste års tid har Frivilligforeningen TRÆFPUNKTsædding arbejdet målrettet for at kunne samle penge til omlægning af en gammel, 100 m2 sandkasse ved Esehuset til tre Petanquebaner.

Banerne vil kunne bruges af såvel Esehusets beboere som andre interesserede Petanquespillere - efter nærmere aftale af hensyn til beboerne.
Foreningen regner med at starte en fast ugentlig Petanquedag, når vinteren går på hæld.

I begyndelsen af det nye år forventes det at starte med anlægsarbejdet, som er lagt i hænderne på den lokale entreprenør Brinck. For firmaet er det hverken særligt nyt eller revolutionerende at tage et socialt ansvar. “Vi gør bare det, som mange snakker om. Det er så lidt, der nogle gange skal til for at hjælpe mennesker videre. Det koster ikke alverden økonomisk, du skal bare ville det og være parat til at investere lidt energi. Og så skal du tro på det bedste i folk!” fortæller direktør, Thomas Thomsen.

Undervejs har bl.a. Henning G. Kruses Fond, Claus Sørensens Fond og Esbjerg Kommune ydet klækkelige bidrag, ligesom entreprenør Brinck har givet reduktion for at få enderne til at nå sammen økonomisk og ikke overskride anlægsbudgettet på lige knapt kr. 80.000.

TPsPetanquebaner banesnit

Det er store mængder materiale, der skal flyttes.
Først skal omkring 30 tons gammelt sand fjernes, dernæst skal der skabes en stabil bund af omkring 25 tons skærver, som siden dækkes af 25-30 tons stabilgrus, inden der sluttes af med 4-6 tons stenmel - altsammen grundigt vibreret og stampet, så banerne bliver hårde.
Så meget flyttes desværre ikke med skovl og trillebør, men kræver store og tunge entreprenørmaskiner. Derfor er der i projektet også indregnet genetablering af de omkringliggende græsarealer, hvor der i forvejen er anlagt en 12-hullers Krolfbane.

Opbygningen af de tre baner sker efter rådførelse med petanguekonsulent Kenneth Dreyer, Dansk Petanque Forbund og senioridrætskonsulent, Thomas Ahrent fra, Dansk Arbejder Idrætsforbund, som netop er igang med at certificere flere af kommunens ældrecentre til Ældre Idræts Centre.

Anlæggelse af Petanquebanerne er en del af foreningens 2-årige medborgerskabsprojekt, hvor der arbejdes for at skabe rammer og lave åbne aktiviteter, hvor byens borgere kan mødes og stablere sociale netværk på tværs af bydele i Esbjerg.

Projektet har tidligere modtaget økonomisk støtte fra bl.a:
Claus Sørensens Fond
Ejendomsselskabet Bangs Gård
Esbjerg Have og Parkmaskiner
Esbjerg Kommune
Henning G. Kruses Fond
Lida og Oskar Nielsens Fond
Velux Fonden
Verena Merz og Otto Kjærgårds Børnefond
Web it all
Share IT
Sydbank
Sædden Kirke
- ligesom flere lokale firmaer og forretninger bakker op om foreningens mange forskellige aktiviteter.

lagt op 20171215