Danske Seniorer, Esbjerg

Danske Seniorer er en landsdækkende interesseorganisation med både organisationsmedlemmer og medlemsforeninger, -klubber og -institutioner.

Vi arbejder for, at alle får mulighed for en tryg seniortilværelse, dertil hører:
*  rette pille i rette mund: alle der får mere en 3 slags medicin skal have ret til en årlig gennemgang af medicinlisten.
    Vi accepterer ikke 5.000 årlige dødsfald og 100.000 indlæggelser hver år pga fejlmedicinering 
*  nem adgang til gode og billige undersøgelser, briller og kontaktlinser samt høreapparater og at kommunerne yder omsorgstandpleje
   mennesker med demens og deres pårørende får en kvalificeret behandling og rådgivning
*  seniorer på sygehuse, i plejecentre og i hjemmepleje behandles respektfuldt og fagligt kvalificere.
   Vi støtter at personalet har gode arbejdsvilkår, uden for meget bureaukrati. Vi støtter Ældrekommissionens 40 anbefalinger.
*  en værdig død og ret til selv at bestemme over forløbet 
*  at vi er ældrepolitisk aktive på tværs af alle politiske partier for at varetage og forbedre vilkårene for alle seniorer i Danmark
*  flere valgmuligheder på boligmarkedet, der passer til moderne seniorers ønsker for trivsel i den 3. alder
*  et hav af fællesskaber og alsidige kulturtilbud gør en forskel i det danske samfund og bibringer den 3. alder en større livskvalitet

Du er meget velkommen til at støtte vores arbejde med et medlemskab - meld dig ind i dag og få del i fordelene.

Foreningen udgiver SeniorBladet  6 gange om året med spændende artikler om dig, dit liv og din sundhed - og om, hvad Danske Seniorer gør for dig.

Et medlemskab af Danske Seniorer giver dig mange fordele og rabatter, som du kan læse mere om på
Danske Seniores hjemmeside