Førstkommende aktiviteter

Gang i Gakkelakkerne Torsdag 29. juli 2021
FredagsKrolf Fredag 30. juli 2021
KegleBillard - mandag formiddag Mandag 2. august 2021
KegleBillard - mandag eftermiddag Mandag 2. august 2021