Førstkommende aktiviteter

TirsdagsKrolf Tirsdag 29. september 2020
OnsdagsPetanque Onsdag 30. september 2020
Gang i Gakkelakkerne Torsdag 1. oktober 2020
FredagsKrolf Fredag 2. oktober 2020