Førstkommende aktiviteter

Gang i Gakkelakkerne Torsdag 6. august 2020
FredagsKroTanque Fredag 7. august 2020
TirsdagsKrolf Tirsdag 11. august 2020
Åben kontortid - tirsdage Tirsdag 11. august 2020