Spring til indhold

Med en stor tak til Lida og Oskar Nielsens Fond – som med en klækkelig økonomisk opbakning har muliggjort et redesign og relancering af hjemmesiden – har Frivilligforeningen TRÆFPUNKTsædding fået et ansigt på internettet og dermed også stedet til formidling af aktiviteter i nonprofitsamarbejdet mellem nærområdets frivilligheds- og fritidsaktører og støttende butikker og håndværkere.

Hjemmesiden blev oprindelig startet i 2010 af en lille håndfuld frivillige i forbindelse med Esbjerg Kommunes og Sundhedsstyrelsens områdeprojekt “Sædding og Ådalen på Toppen”.

De frivillige lavedede selv det grafiske oplæg til hjemmesiden, som kommunen efterfølgende betalte en programør for at få til at fungere som hjemmeside. Idéen med hjemmesiden har hele tiden været, at den bør blive lokalområdets beboers, klubbers, foreningers og organisationernes foretrukne kommunikationsport til aktiviteterne i området.

Da det kommunale projekt sluttede i september 2014, åbnedes muligheden for, at også aktiviteter hos klubber og foreninger i Fovrfeldområdet kunne komme med på siden, som på det tidspunkt havde opbakning fra de fleste af Sædddings & Ådalens fritidsaktører.

Besøgstallene [både de alm. og de unikke!] var i en konstant stigning, så det besluttedes – trods den nu manglende kommunale opbakning – at søge siden udbygget med flere funktioner, som vil gøre det mere attraktivt for aktørerne at være med. Samtidig indledtes en dialog med fritidsaktørerne i Fovrfeld, så hjemmesiden fremover kommer til at dække hele lokalområdet Sædding, Ådalen og Fovrfeld.

Sideløbende hermed etablerede flere, lokale privatpersoner med hjælp fra bl.a. Vindrosen-de frivilliges Hus, Frivillighedsforeningen TRÆFPUNKTsædding – bl.a. med det formål at sikre fremtidig drift og fortsat udvikling af hjemmesiden www.saedding.nu.

Læs mere om Træfpunk Sædding