Under Esbjerg Kommunes og Sundhedsstyrelsens områdeprojekt “Sædding og Ådalen på Toppen” idé-, igangsatte og drev mange frivillige i lokalområdet aktiviteter for områdets beboere.

Da det kommunale projekt sluttede i september 2014, forsvandt desværre samtidig såvel kommunens praktiske som økonomiske opbakning og dermed også muligheden for at fortsætte aktiviteterne på samme måde. Deltagertallene i de forskellige aktiviteter var fortsat i en konstant stigning, der kom derfor hurtigt kræfter på banen med et stærkt ønske om at fortsætte alle aktiviteterne i lokalt regi - både for at bevare den lokale dynamik, men også for at styrke sammenholdet og vilkårene for områdets frivilligheds- og fritidsarbejde.

Af praktiske årsager besluttede flere privatpersoner med en bred foreningskontakt, at stå bag etableringen af en selvstændig frivillighedsforening og kontaktede derfor Vindrosen-de frivilliges Hus for assistance i startfasen.

Resultatet blev registrering af Frivillighedsforeningen TRÆFPUNKTsædding med formålet, at være samlingspunkt for alle frivilligheds- og fritidsaktører i Sædding, Ådalen og Fovrfeld, sikre fortsat drift og udvikling af hjemmesiden www.saedding.nu, selv at arrangere og koordinere sociale, kulturelle og folkeoplysende aktiviteter samt synliggøre disse for børn, unge, enlige og seniorer.

Med tiden har aktiviteterne vist sig også at tiltrække deltagere fra andre bydele, så i oktober 2017 ændredes foreningens formålsparagraf til, at omfatte åbne aktiviteter for alle i Esbjerg - på tværs af alder og bydelene.

På den ordinære  generalforsamling i 2021, præciseredes formålsparagraffen, så det blev tydeligere, hvad foreningen egentlig har arbejdet for siden starten for 6 år siden og fortsat arbejder for fremadrettet.


Generalforsamlingen 2023:
- læs bestyrelsens beretning HER
- læs det godkendte referat HER

Politik for håndtering af aktivitetsdeltageres og frivilliges data

Hvem er egentli' i bestyrelsen efter den Ordinære Generalforsamling i 2023?

Interesseblanket
- hvilke aktiviteter er du interesseret i at høre om? [åbner Pdf ca. 700Kb]

Læs foreningens vedtægter gældende fra 16. marts 2023.
- Vedtægternes §2 - Formålsparagraffen er opdateret på den Ordinære Generalforsamling den 16. marts 2023

Læs mere om hjemmesiden