Under Esbjerg Kommunes og Sundhedsstyrelsens områdeprojekt “Sædding og Ådalen på Toppen” idé-, igangsatte og drev mange frivillige i lokalområdet aktiviteter for lokalområdets beboere.

Da det kommununae projekt sluttede i september 2014, forsvandt desværre samtidig såvel kommunens praktiske som økonomiske opbakning og dermed også muligheden for at fortsætte aktiviteterne på samme måde. Deltagertallene i de forskellige aktiviteter var fortsat i en konstant stigning, så ÆldreSagen tilbød at videreføre de aktiviteter, som kunne være relevante i dette regi. Samtidig blev det dog klart, at flere af de igangsatte aktiviteter ikke naturligt ville kunne videreføres i regi af ÆldreSagen. Der kom derfor hurtigt lokale kræfter på banen med et stærkt ønske om at fortsætte alle aktiviteterne i lokalt regi - både for at bevare den lokale dynamik, men også for at styrke sammenholdet og vilkårene for områdets frivilligheds- og fritidsarbejde.


Af praktiske årsager besluttede flere privatpersoner med en bred foreningskontakt, at stå bag etableringen af en selvstændig frivillighedsforening og kontaktede derfor Vindrosen -de frivilliges Hus for assistance i startfasen.   

Resultatet blev registrering af Frivillighedsforeningen TRÆFPUNKTsædding med formålet, at være samlingspunkt for alle frivilligheds- og fritidsaktører i Sædding, Ådalen og Fovrfeld, sikre fortsat drift og udvikling af hjemmesiden www.saedding.nu, arrangere og koordinere sociale, kulturelle og folkeoplysende aktiviteter samt synliggøre disse for børn, unge, enlige og seniorer i nærområdet.

Hvem er egentli' i bestyrelsen?

Interesseblanket - hvilke aktiviteter er du interesseret i at høre om? [åbner Pdf ca. 700Kb]

Læs foreningens vedtægter

Læs mere om hjemmesiden