Tak til Verena Merz & Otto Kjærgards Børnefond
for donationen øremærket til aktiviteter for børn og unge.